Peruutusehdot


  • Osallistuminen kurssille tulee peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, jotta voimme tarjota paikkaa toiselle. 14 vuorokautta ennen peruessasi, palautamme kurssimaksun kokonaisuudessaan asiakkaalle lukuun ottamatta kurssimaksun käsittelykulua 5%, kuitenkin vähintään 5€.
  • Alle 14 vuorokautta kurssin alkamisesta tehdyistä peruutuksista ei kurssimaksua palauteta, ellei esitetä omistajan tai koiran sairastumisen vahvistavaa lääkärintodistusta.
  • Yksityiskoulutus ja lenkityspalvelu tulee perua 48 tuntia ennen sovittua tapaamista/palvelua. Muutoin veloitetaan 50% palvelun hinnasta.
  • Ilmoitathan peruutuksesta ensisijaisesti puhelimitse joko soittamalla tai tekstiviestillä, jotta tieto peruutuksesta tavoittaa minut mahdollisimman pian.
  • Osallistujalla on oikeus myydä tai luovuttaa kurssipaikkansa eteenpäin pyydettyään kouluttajan suostumuksen asialle.
  • Mikäli kurssin osallistujamäärä jää alle tarvittavan, kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä, ja voidaan sopia mahdollisista kurssiajankohdan siirroista, muutoksista tai palautuksista.

Tietosuojaseloste


Eläinpalvelu Karvakoivet tietosuojaseloste asiakasrekisteristä 15.03.2022

1. Rekisterinpitäjä

Eläinpalvelu Karvakoivet, Y-tunnus; 3265011-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Junnonaho, Hattula p. 045-78381909 elainpalvelukarvakoivet@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Eläinpalvelu Karvakoivet asiakasrekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää asiakastietonsa Eläinpalvelu Karvakoivet käyttöön antaneiden asiakkaiden yhteystietoja

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

- Henkilön itsensä antama suostumus
- Rekisteri on olemassa, jotta asiakkaiden palvelu on yrityksessä helpompaa ja yskilöidympää.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaiden tiedoista kerätään henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, eläimen nimi, rotu ja ikä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas luovuttaa itse tiedot rekisterin pitäjälle.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja voidaan käyttää yrityksen markkinointiin. Niitä ei luovuteta EU/ETA maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Tiedot säilytetään yrityksen tietokoneella, salasanan takana. Tietokonetta ei jätetä huolimattomasti sivullisten saataville.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Asiakastietoja säilytetään asiakkuuden ajan. Tiedot poistetaan kuitenkin rekisteristä vasta sen jälkeen, kun asiakas sitä itse pyytää tai kun asiakkuuden katsotaan päättyneen.

11. Tietojen käsittelijät

Tietoja käsittelee yrittäjä itse tai hänen tarkistamansa yhteistyökumppani esimerkiksi yrityksen palvelujen kehittämismielessä.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Asiakasprofilointia voidaan tehdä markkinointitarkoituksessa, jos halutaan kohdentaa tietyn palvelun markkinointia kohderyhmälle.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Asiakasrekisterissä olevalla on oikeus:

Tarkastusoikeus; eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus; eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus; eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus; eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus; eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.